Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012


Μικρή καρδιά

με μεγάλες κεραίες·

λουλούδι σε άνθιση πλήρη

με πόδια σαν νότες·

αστέρι σκιάς πολλαπλάσιας

και ευέλικτης·

εγώ, οι μύριοι.

1 σχόλιο: